Ogrodzenie stanowi integralną część posesji, nieruchomości i oddziela prywatną własność, chroni przed wścibskimi spojrzeniami czy nieproszonymi gośćmi na naszej działce. Jest to z pewnością element zapewniający poczucie bezpieczeństwa. Poznajmy więc przepisy, które w obliczu prawa regulują stawianie ogrodzenia.

Jakie ogrodzenie postawimy bez dodatkowych formalności?

W większości standardowych sytuacjach posiadanie pozwolenia na budowę ogrodzenia nie jest obecnie potrzebne. Nie musimy nigdzie zgłaszać budowy ogrodzenia o wysokości do 2,2 metra – licząc od poziomu gruntu.

Nie wymaga się również posiadania zezwolenia na budowę, remont, stawianie ogrodzenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą działkami budowlanymi, od strony ulic, dróg, parków, oraz innego rodzaju terenów o publicznym przeznaczeniu.

Istniejące już ogrodzenia można również bez zezwoleń remontować i dobudowywać do wysokości 2,2 metrów.

Kiedy musimy posiadać odpowiednie zezwolenie na budowę ogrodzenia?

Nie na każdym terenie można przeprowadzić nieskomplikowaną budowę ogrodzenia bez pozwolenia. W niektórych sytuacja konieczne jest zgłoszenie swojego zamiaru i uzyskanie stosownej zgody.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia jest niezbędne w sytuacji, gdy będzie ono dzieliło dwie ziemie, które znajdują się na skrajnie różnych wysokościach. Wówczas niezbędny jest również mur oporowy, a sama budowa musi uwzględniać charakterystyczne warunki techniczne i zostać zrealizowana zgodnie ze sztuką budowlaną, aby spełniała wszelkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Na budowę płotu potrzebujemy również odpowiedniego zezwolenia, jeśli jego wysokość wyniesie więcej niżeli 2,2 metra.

Prawo a bezpieczne ogrodzenia

Z uwagi na fakt, że budowane ogrodzenia powinny być w pełni bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, prawo zakłada, że wszystkie płoty, których wysokość jest mniejsza niż 1,8 metra nie mogą posiadać u góry ostrych zakończeń, w postaci drutu kolczastego, czy np. metalowych zakończeń. Odstępstwem są wewnętrzne ogrodzenia w zakładach penitencjarnych.

Jakie grożą nam konsekwencję jeśli nielegalnie postawimy ogrodzenie?

Prowadzenie prac, w tym budowa ogrodzenia bez posiadania odpowiedniego zezwolenia stanowi w świetle prawa samowolkę budowlaną. W Prawie Budowlanym Art. 49b stwierdza, ze organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę ogrodzenia, które powstało w sprzeczności z obowiązującymi zasadami prawa. Jeśli pomimo otrzymania nakazu rozbiórki będziemy kontynuować budowę ogrodzenia to jesteśmy zagrożeni karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Dla niektórych osób, które postawią ogrodzenie bez wymaganego na nie zezwolenia rozwiązaniem jest możliwość zalegalizowania samowolki budowlanej. Jeśli postawione ogrodzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zgodne ze sztuką budowlaną i bezpieczne, możemy zdecydować się legalizację, za którą w przypadku ogrodzenia zapłacimy 2500 zł.